Bildiri Gönderme

SEMPOZYUM BİLDİRİ ÖZETİ VE POSTER BİLDİRİ GÖNDERİM SÜRESİ SONA ERMİŞTİR. SEMPOZYUMUMUZA GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜR EDERİZ.
—————————————————————————————————————————————-
SEMPOZYUM BİLDİRİ ÖZETİ VE POSTER BİLDİRİ SON GÖNDERİM TARİHİ 15 MAYIS 2016’YA UZATILMIŞTIR. KABUL EDİLEN BİLDİRİLER 6 HAZİRAN 2016’DA İLAN EDİLECEKTİR.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları: Bildiri özeti Times New Roman stili ve 12 punto ile yazılmalıdır. Bildiri özeti 400-500 kelime uzunluğunda olmalıdır. Sempozyum ana teması ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan özetler dikkate alınacaktır. Sempozyum sunumları 15 dakika sürecektir. Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi 15 Mayıs 2016’dır. Bildiri özetlerinizi dekaumsemp2016@deu.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz.
Kabul edilen bildirilerin  duyurulma tarihi 6 Haziran 2016’dır. Bu tarihten itibaren sonuçlar katılımcılara maille bildirilecek ve web sitesinde ilan edilecektir.

Poster Bildiri Yazım Kuralları:

  • Poster, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır. Poster yatay ya da dikey olarak düzenlenebilir. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
  • Verilen ebat üzerinden poster başlığı 70-90 punto büyüklükte olabilir. Başlığın 2 satırdan fazla yer kaplamamasına özen gösterilmelidir. Poster başlığı, Times New Roman karakterinde, koyu, büyük harflerle ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Posterin metin başlıkları 40 puntoyu geçmemelidir.
  • Posterler Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalı, bildiri tam metninde olduğu gibi; ÖZET (Türkçe), Anahtar Kelimeler, 1. GİRİŞ, 2. YÖNTEM, 3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA, KAYNAKLAR gibi bölümlerden oluşmalıdır. Bu kısımdaki font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır. Okuma kolaylığı açısından satırlar arasında 1.5 / 2 boşluk bırakılmalıdır.
  • Kullanılacak fontlar, resimler ve görseller 2-3 metre uzaktan okunabilir nitelikte olmalıdır. (Bu koşulu sağlamak kaydıyla daha farklı punto büyüklükleri de uygulanabilir.)
  • Vurgulanmak istenen kısımlar ya kalın ya da altı çizili olarak yazılmalıdır.
  • Posterin sol üst köşesinde sempozyum logosu, sağ üst köşesinde ise poster bildiriyi hazırlayan kurumun logosu olacaktır.
  • Yazar/ların adı başlığın hemen altına yazılır. Yazarların unvanı, bağlı bulunduğu kurum, şehir, e-mail adresi isimlerin altında ya da dip not olarak posterin alt kısmında verilebilir.
  • Alıntı ve kaynak gösterme için bildiri metninde kullanılacak olan yazım kuralları geçerlidir.
  • Posterler kongre süresince asılı kalacaktır. Her poster sahibi poster oturumu süresince posterlerinin yanında bulunmalı ve çalışmaları ile ilgili bilgi vermelidir.

Poster bildiri son gönderim tarihi 15 Mayıs 2016’dır. Poster bildirilerinizi dekaumsemp2016@deu.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları:

Bildiri tam metni Times New Roman stili ve 12 punto ile yazılmalıdır. 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır. 8-10 sayfa uzunluğunda olmalıdır. Bildiri tam metin son gönderim tarihi 3 Ekim 2016’dır. Bildiri tam metinlerinizi dekaumsemp2016@deu.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz.